Att värma upp ett hus

Ett av de mer omfattande arbeten som kan utföras på ett hus är bytet av värmesystem. Inte minst innebär det en hel del tankearbete, när olika energiformer och kostnaderna för dem ska ställas mot varandra. 

Valet av uppvärmningsform beror på vad olika system kostar att installera, vad de kostar att driva, samt hur den framtida kostnaden kan komma att påverkas av saker som elprisernas utveckling. Det är mycket att hålla reda på, varför vi har sammanställt en lista på några saker att tänka på.

Sämst är nästan alltid direktverkande el, eftersom det är en ineffektiv form av uppvärmning. Med tanke på elprisernas utveckling är det heller inte en särskilt effektiv form av uppvärmning. Däremot kan det vara effektivt att använda en eldriven värmepump för att värma upp huset. Vilken typ av värmepump som passar bäst beror dock på var i landet man bor, samt vilka värmekällor som finns vid bostaden.

En elpanna är den värmekälla som är billigast att installera. Med tanke på elpriserna är det dock, som tidigare nämnts, kanske inte det mest ekonomiska alternativet i längden. Elpannan är dock i det närmaste underhållsfri, vilket även gäller direktverkande el och solfångare.

På andra plats kommer kombipannor, som oftast kombinerar el med olja eller biobränsle. Biobränsle är ett av de mest miljövänliga alternativen, men då gäller det att man har tillgång till det. Den som har tillgång till ved, kanske från egen skog, får billig värme, men måste man börja köpa ved skjuter värmenotan lätt i höjden.

Värmepumpar

Det finns flera typer av värmepumpar, som alla har det gemensamt att de kräver el för att fungera, och att de hämtar värmen från en extern källa, det kan vara luften, vattnet i en sjö, eller grundvattnet. Det sistnämnda kallas aningen missvisande för bergvärme, och har en hög installationskostnad eftersom det krävs att man borrar ganska djupt i närheten av huset. Den som har en hög årsförbrukning av energi för värme sparar dock in kostnaden för installation av bergvärmepumpen relativt snabbt.

Den som har en lägre energiförbrukning, och bor i södra Sverige, behöver kanske inte en bergvärmepump. Då kan det räcka med en luft/luftvärmepump.