Företagens sociala ansvar

I dag skriver vi om något som är viktigt när det kommer till de allra flesta företag, nämligen CSR. Detta gäller inte minst för byggföretag och hantverkarfirmor, och bör beaktas ned till rör, spikar och låsbultar.

4067276-smiling-mason-studio-shotNär man väljer firma som ska hjälpa en att bygga om hemma, skadar det verkligen inte om det är ett företag som både tänker och jobbar etiskt. Många företag har även medgett att socialt ansvar har gjort de mer effektiva.

I Helsingborgs Dagblad kan vi läsa om hur ett företag vid namn Gents tycker att de större kraven på CSR – Corporate Social Responsibility – gjort företaget mer effektivt. När skatterna sänks ställs det istället högre krav på företag att hjälpa till samt att vara mer delaktiga i samhället. Dessutom står socialt ansvar för att man tar mer ansvar vad gäller miljöfrågor och arbetsvillkor när produkter tillverkas. Vare sig det handlar om brädor, maskiner, kakelplattor i terra cotta eller kanske ett bord i dyrbar mahogny. Rör-mässigt är det viktigt inte bara med materialval, utan även arbetsprocessen med att få dessa verkbara.

Corporate Social Responsability

Men vad exakt är CSR? I Dagens Nyheter kan vi hitta ett adekvat svar på den frågan. CSR står i grunden för företags samhällsansvar. Det innebär att företag ska aktivt engagera sig i samhällsutvecklingen, ett arbete som stärker inte bara ett samhälle men även företagets relationer med omvärlden och den plats den verkar på. Svenska staten har översatt CSR till Hållbart företagande eller Grönt företagande. Men ändå så säger nog de flesta fortfarande CSR. Frågor som ingår i detta är bland annat mänskliga rättigheter, miljö, antikorruption, jämställdhetsfrågor, att skapa värden för inte bara en ägare utan för samhället i stort och förebygga negativa aspekter i leverantörsled, respektera lagstiftning och kollektivavtal samt att inte utnyttja de svagaste i dessa led.

Men någon som inte riktigt är med på CSR-tåget är Hans Rosling som i Dagens Industri säger att det finns saker som är viktigare än just hållbarhetsarbete. Det är nämligen skatt. Länder som är drabbade av skatteflykt har gigantiska förluster vad gäller skatteinkomster, vettigt nog. Men detta utnyttjas också extremt av storföretag som trots sitt hållbarhetsarbete inte alls kan täcka upp för det som länderna förlorar på låga skatter. Världens utvecklingsländer förlorar runt 5000 miljarder varje år på skatteflykt, en summa som all världens bistånd inte kan komma nära ens.