Satsas mer på hållbart företagande

Många svenska företag är oerhört duktiga på att arbeta med hållbarhet i åtanke. Men regeringen efterfrågar att ännu fler blir bättre på att tänka hållbart och redovisar sina satsningar på hållbarheten.

112079-environmental-conservation

Att ett företag lägger mycket tid och tanke på att driva sin verksamhet med en tanke på socialt ansvar är oerhört viktigt. Och detta kan man läsa mer om här. Svenska företag är generellt rätt bra på att tänka på det sociala ansvaret och att driva företaget på ett hållbart sätt. Men bara för att företagen i dag är rätt bra på det, innebär det inte att de kan sluta tänka på det helt. Och självklart finns det alltid rum för förbättring. Att de svenska företagen måste bli ännu lite bättre tycker även regeringen. De kommer nämligen börja ställa krav på hållbarhet för företag.

Regeringen pressar på

På regeringens hemsida kan man läsa att man från regeringens sida tycker att företagen har en stor roll i att skapa ett hållbart samhälle. Man tycker även att många svenska företag ligger i framkant när det gäller detta men man vill att allt fler företag ska redovisa hur de arbetar med hållbarhetsfrågor. Därför har man nu beslutat om en lagrådsremiss om obligatorisk hållbarhetsredovisning för svenska företag. Man har även valt att integrera hållbarhetsfrågan som en del i regeringens exportfrämjande och man har dessutom tagit fram en handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter.

Finns många fördelar

Men de svenska företagen bör inte bara satsa på hållbarhet för att det kanske blir ett måste i framtiden. Att jobba hållbart har nämligen enormt många fördelar. Exempelvis är det så att de företag som jobbar med hållbarheten får fördelar i form av ett stärkt varumärke, en minskad resursanvändning och en ökad effektivitet. Förutom detta är ett hållbarhetstänk ett stort steg till att skapa ett samhälle med bättre miljö och mer rättvisa förhållanden. Man bidrar alltså till ett bättre Sverige och i förlängningen även en bättre värld om man väljer att jobba hållbart.